Билим

KG | RU | EN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Bilim-kg

small logo

Электрондук окуу китептердин тизмеги.

(Урматтуу окурмандар орус тилиндеги электрондук окуу китептер сайттын орусча вариантында чагылдырылган !!!)

Электрондук окутуучу программалардын тизмеги.

  • 1С программасын пайдалануу боюнча электрондук окутуучу программа "1С программасын пайдалануу ыкмалары" (даярдаган А.Д.Ибраев., К.И.Скрябин атындагы КУАУ)
 

 

Программалык каражаттар боюнча багыт берүү маалыматтары.

MS Office Excel 2003 таблицалык процессор.Электрондук жадыбалды колдонуу берилиштер менен иштөөнү жана эсептөөлөрдү жүргүзүүнү жеңилдетет. Экономикалык жана бухгалтердик эсептерде кеңири колдонулушка ээ, ошондой эле электрондук жадыбалды төмөнкүдөй илимий-техникалык маселелерде эффективдүү колдонууга болот: Чоң берилиштер жыйыны үстүнөн бирдей амал жүргүзүү; Жыйынтык эсептөөлөрүн автоматташтыруу; Параметрлердин маанисин тандоо жолу менен эсеп чыгаруу; Тажрыйба жыйынтыктарын иштетүү; Параметрлердин оптималдуу маанисин тандоо; Жадыбал документтерин даярдоо; Берилген маалыматтар боюнча диаграмма жана график түзүү.

Төмөндө келтирилген программалардын тизмеги боюнча тандоо менен сиздер багытоочу маалыматтарды алууга болот. - MS Office Access 2003; - Delphi 7;

- Macromedia Dreamweaver 8;

- MS Front Page 2003;

- PHP программалоосу;

- SQL маалыматтар базасы;

 

 

Гипертексттик жана гипермедиа каражаттары. Гипертекст – бул тексттик материалды сызыктуу эмес берүү ыкмасы. Мында, колдонуучу текстти ирээти менен барактабастан, сызыктуу сүрөттүлүштөн  кайсы бир ссылка боюнча баш тартып, маалыматты сунуштоо процессин өзү башкарат. Гипермедиа системасында маалыматтын фрагменттери катары чагылдыруулар колдонулат, ал эми маалымат өзүнө текстти, графиканы, видео фрагменттерди, үндү камтышы мүмкүн.

 
| Site Map | Privacy Policy | Contact | ©2009 А.Д.Ибраев

Hosted by uCoz