Билим

KG | RU | EN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Bilim-kg

small logo

Жусуп  Баласагын  атындагы  кыргыз улуттук   университетинин  студенттеринин  илимий  иштери.

(Урматуу окурман эгерде Сиз маалыматтардын орус тилинде берилишине зарыл болсонуз анда жогоруда берилген сайттын орус тилиндеги вариантын танданыз)

Ф.А.А
Факультети., Группасы.
Илимий иштин же макаланын темасы:
1. Райымкулов Азат КУУ, МжКТ факультети., ИС-1-09 гр. Билим беруу системасында маалыматтык коммуникациялык технологиялардын роолу. Илимий жетексиси: ПИжПК кафедрасынын улуу окутуучусу А.Д.Ибраев.
2. Жаныба уулу Ноорузбек КУУ, МжКТ факультети., ИС-1-09 гр. Joomla программасында Web сайт иштеп чыгуу ыкмалары. Илимий жетексиси: ПИжПК кафедрасынын улуу окутуучусу А.Д.Ибраев.

____________________________________________________________________________________________________

К.И.Скрябин атындагы кыргыз улуттук агрардык университетинин студенттеринин илимий  иштери.

(Урматуу окурман эгерде Сиз маалыматтардын орус тилинде берилишине зарыл болсонуз анда жогоруда берилген сайттын орус тилиндеги вариантын танданыз)

Урматуу КУАУ нин студенттери жана профессордук окутуучулар жамааты, 2012- жылдын 25-майында Кыргыз улуттук агрардык университетинде студенттик илимий конференция болот. Боло турган конферецияга карата инновациялык технологиялар факультетинин студенттери аткарган илимий иштери боюнча илимий макалаларын жарыялашы зарыл.

Конферецияга карата инновациялык технологиялар факультетинин студенттери тарабынан даярдала турган илимий макалалардын темалары. (Конференция боюнча маалым кат).

Ф.А.А
Факультети., Группасы.
Илимий иштин же макаланын темасы:
1. Улуков Тынчыбек КУАУ, ИТ факультети., ПИЭ-1-08 группасынын студенти

Joomla шаблонун пайдалануу менен  Web – барактарын иштеп чыгуу ыкмалары жана маселелери. Илимий жетексиси: МСжТ кафедрасынын улуу окутуучусу А.Д.Ибраев.

2.     Илимий жетексиси: МСжТ кафедрасынын улуу окутуучусу Г.А.Жусупбаева.
3. Курманов Турат Т?л?нович., Туратбеков Бактыбек Туратбекович КУАУ, ИТ факультети., ПИОБД-1-10 группасынын студенттери Основное понятия геинформационных систем и технологий. Илимий жетексиси: ПИ кафедрасынын окутуучусу Н.Ж.Сейталиева.
4.

 

  Илимий жетексиси: ПИ кафедрасынын улуу окутуучусу Кудайбергенова Ж.А.
| Site Map | Privacy Policy | Contact | ©2009 А.Д.Ибраев

Hosted by uCoz