Билим

KG | RU | EN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Bilim-kg

small logo

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин

студенттери үчүн өз алдынча иштердин темалары.

(Орус группадагы студенттер тапшырмаларды сайттын орусча вариантынан карагыла )

Маалыматтык процесстер теориясы жана системалар предмети боюнча темалар

 • ИС-1-09; күндүзгү бөлүм; (МКТИ)
 • ИС-2-09; күндүзгү бөлүм; (МКТИ)
 • ИС-3-09; күндүзгү бөлүм; (МКТИ)
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ИС-1-08; күндүзгү бөлүм; (МКТИ) (ЭЭМди уюштуруу предмети боюнча) (Архивде).
 • ИС-2-08; күндүзгү бөлүм; (МКТИ) (ЭЭМди уюштуруу предмети боюнча) (Архивде).
 • ИС-3-08; күндүзгү бөлүм; (МКТИ) (ЭЭМди уюштуруу предмети боюнча) (Архивде).
 • ИС-4-08; күндүзгү бөлүм; (МКТИ) (ЭЭМди уюштуруу предмети боюнча) (Архивде).
 • ПИ-1/1-08; күндүзгү бөлүм; (МКТИ) (Маалыматтык технологиялар предмети боюнча) (Архивде).

Сырттан окуган студенттер үчүн

 • ИСз-1-07; сырттан окуу бөлүм; (МКТИ) (ЭЭМди уюштуруу предмети боюнча) (Архивде).
 • ИСз-2-07; сырттан окуу бөлүм; (МКТИ) (ЭЭМди уюштуруу предмети боюнча) (Архивде).
 • ИСз-1-06; сырттан окуу бөлүм; (МКТИ) (Маалыматтык процесстер теориясы жана системалар) (Архивде).

_____________________________________________________________________________

 

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин

студенттери үчүн өз алдынча иштердин темалары.

(Орус группадагы студенттер тапшырмаларды сайттын орусча вариантынан карагыла)

 • ПИЭ-1-06; күндүзгү бөлүм; (ИТФ) (Маалыматтар базасы проектирлөө предмети боюнча)(Архивде).
 • ПИМ-1-06; күндүзгү бөлүм; (ИТФ) (Маалыматтар базасы проектирлөө предмети боюнча)(Архивде).
 • ПИОБД-1-09; күндүзгү бөлүм; (ИТФ) (Информатика предмети боюнча)(Архивде).
 • ПИМ-1-09; күндүзгү бөлүм; (ИТФ) (Информатика предмети боюнча)(Архивде).
 • ПИЭ-1-09; күндүзгү бөлүм; (ИТФ) (Информатика предмети боюнча)(Архивде).

Сырттан окуган студенттер үчүн

 • ПИЭз-1-04; сырттан окуу бөлүм; (ИТФ) (Маалыматтар базасы проектирлөө предмети боюнча)(Архивде).
 • ПИМз-1-04; сырттан окуу бөлүм; (ИТФ) (Маалыматтар базасы проектирлөө предмети боюнча)(Архивде).
| Site Map | Privacy Policy | Contact | ©2009 А.Д.Ибраев

Hosted by uCoz